HOME 사용후기 발건강정보

발건강정보

신발에 따라 선택하는 기능성깔창 / 슬리퍼

작성자 : 관리자 작성일 : 18-04-02 조회수 : 726
                                        구두를 신을 때 : 에그버패드 


                           ● 운동화를 신을 때 : 프로테라피틱깔창 


                           ● 실내에서 생활할 때 : 홈피스슬리퍼                        상황에 따라 기능성 깔창과 슬리퍼로 발 건강 챙기세요! 


전체댓글 0